EKL Tavoitteet tulevalle hallituskaudelle

22.5.2019

Suomeen on laadittava toimenpideohjelma eläkeläisköyhyyden poistamiseksi

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n valtuuston kokous vaatii, että pienituloisten ja ikääntyneiden aseman ja elämänlaadun kohentaminen on otettava jo hallitusohjelmaa valmisteltaessa poliittisen päätöksenteon keskiöön. 

Pienituloisten lukumäärä maassamme oli Tilastokeskuksen, maaliskuun alussa julkaistun tilaston mukaan, 654 000 henkeä vuonna 2017. Määrä nousi 31 000 hengellä vuodesta 2016. Vuoden aikaan oli pienituloisten eläkkeensaajien määrä noussut peräti 20 000 hengellä. Sosioekonomisista ryhmistä lukumääräisesti eniten pienituloisia on nimenomaan eläkkeensaajien ryhmässä, jossa heitä on jo 194 000 henkilöä.

Pienituloisuus on Suomessa erittäin yleistä 75 vuotta täyttäneillä, joista enemmän kuin joka viides (21,6 %) kuului pienituloiseen kotitalouteen. Asiakastieto Groupin tammikuussa julkaiseman tiedon mukaan maksuhäiriöisten henkilöiden määrä kasvaa nopeasti eläkeikäisten ryhmässä. Lähes 34 500 yli 65-vuotiaalla on jo maksuhäiriömerkintä ja määrä oli kasvanut edellisvuodesta yhdeksällä prosentilla.

Suomeen on tällä vaalikaudella laadittava toimenpideohjelma, jolla eläkeläisköyhyys poistetaan maastamme. Keskeinen osa tätä ohjelmaa on oltava kansaneläkkeisiimme tehtävät reilut tasokorotukset. Nyt on haettava aidosti vaikuttavia toimia vähävaraisten eläkkeensaajien tilanteen parantamiseksi. Merkittävässä osassa eläkeläisten toimeentulon kannalta ovat myös palvelut, niiden saatavuus ja hinta.

Kansalaisille elintärkeää sote-uudistustyötä on jatkettava välittömästi tavoitteena kyseisten palvelujen yhdenvertainen saatavuus eri puolilla Suomea. Joka ainoalle kansalaiselle on taattava turvallinen ja arvokas vanhuus. Julkinen terveydenhuolto ja sen toimivuus on oltava etusijalla palvelujen järjestämisessä.

Välttämättömän hoitajamitoituksen lisäksi on myös varmistettava kotiin saatavien palvelujen riittävyys ja laatu. Niille vanhuksille, jotka haluavat ja kykenevät asumaan kotonaan, on turvattava riittävät ja kohtuuhintaiset terveys-, sairaus- ja sosiaalipalvelut. Kotona asumisen tueksi tarvitaan maassamme systemaattista kuntoutuksen kehittämistä.

EKL:n tavoiteasiakirjan sisältää vaatimuksia ja esityksiä seuraavista asioista:

 • Toimenpideohjelma eläkeläisköyhyyden poistamiseksi
 • Työeläkeindeksi
 • Verotus
 • Eläkkeensaajien sosiaali- ja terveyspalvelut määrältään riittäviksi, tasoltaan laadukkaiksi ja kohtuuhintaisiksi
  • Sote-keskuskäynnit maksuttomiksi
  • Maksukatot yhdistettävä
  • Perintä julkisen vallan hoidettavaksi
 • Vanhusasiamies ikääntyneiden etujen ja oikeuksien turvaajaksi
 • Julkiset tilat avattava kansalaistoiminnan käyttöön
 • Digitalisaation uhkat tunnistettava ja mahdollisuudet turvattava ikääntyneille
 • Esteetöntä asuntotuotantoa ja korjausrakentamista edistettävä
 • Kotihoito ja palveluasuminen oltava tarpeenmukaista ja riittävää
 • Ikääntyneiden oikeus kuntoutukseen turvattava
 • Kotitalousvähennys ikäihmisen arjen ja asumisen tukena
 • Eläkkeensaajan asumistuki säilyttävä myös tulevaisuudessa
 • Toimeentulotuen perusosan korottaminen
 • Omaishoito kunniaan 

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry


 

Pari piirua eläkkeensaajien suuntaan

Tulevassa hallitusohjelmassa on panostettava eläkeläisköyhyyden torjuntaan

Eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan hallituksen on tehtävä hallitusohjelmaansa selkeä kirjaus toimenpideohjelmasta eläkeläisköyhyyden poistamiseksi Suomessa. Keskeinen osa ohjelmaa on oltava kansaneläkkeisiimme tehtävät reilut tasokorotukset.

Eduskuntavaaleissa nyt ehdolla olevien näkemykset tukevat erittäin suuresti EKL:n tavoitetta. Yhdessä Eläkeliiton ja Eläkeläiset ry:n kanssa teettämässämme tutkimuksessa peräti 85 prosenttia ehdolla olevista on sitä mieltä, että Suomeen tarvitaan eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelma, jossa tehdään tasokorotuksia kansaneläkkeeseen. Vastaajista 43 prosenttia oli täysin samaa mieltä ja 42 prosenttia jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa.

 • Nyt, jos koskaan, on tulevan hallituksemme aika panna tuulemaan tässä tärkeässä asiassa. Toimenpideohjelmassa on pienituloisten eläkeläisten asemaa tarkasteltava kokonaisuutena. On haettava aidosti vaikuttavia toimia heidän tilanteensa parantamiseksi. Merkittävässä osassa iäkkäiden toimeentulon kannalta ovat myös palvelut, niiden saatavuus ja hinta, totesi EKL:n toiminnanjohtaja Timo Kokko liiton Kuopion piirin 45-vuotisjuhlassa torstaina 28.3.

Pienituloisten lukumäärä maassamme Tilastokeskuksen tuoreimman, maaliskuun alussa julkaistun, tilaston mukaan vuonna 2017 oli 654 000 henkeä. Määrä nousi 31 000 hengellä vuodesta 2016. Sosioekonomisista ryhmistä lukumääräisesti eniten pienituloisia on eläkkeensaajien ryhmässä, jossa heitä on noin 194 000 henkilöä. Vuoden aikaan oli pienituloisten eläkkeensaajien määrä noussut hurjasti, peräti 20 000:lla hengellä.

 • Kuluneet neljä vuotta ovat olleet vähävaraisten eläkkeensaajien kannalta ankeita aikoja. Ilman indeksien leikkaamista ja jäädytyksiä niihin sidotut edut olisivat tänä vuonna noin 3,3 prosenttia suuremmat. Esimerkiksi täyttä kansaneläkettä saavan kohdalla tämä tarkoittaa reilua 20 euroa kuukaudessa ja lähes 250 euroa koko vuoden aikana. Lisäksi on sosiaali- ja terveysturvan asiakasmaksujen enimmäismääriä tällä kaudella nostettu 9,4 prosenttia vuonna 2015 ja huimat 27,5 prosenttia vuonna 2016.

Yksin asuva suomalainen on pienituloinen, jos hänen rahatulonsa jää alle 14 750 euron vuodessa eli noin 1 230 euroa kuukaudessa. Pienituloisuus on Suomessa erittäin yleistä 75 vuotta täyttäneillä, joista enemmän kuin joka viides (21,6 %) kuului pienituloiseen kotitalouteen.

 • Huhtikuussa pidettävissä eduskuntavaaleissa ratkaistaan maamme suunta seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Kannustan kaikkia eläkkeensaajia käyttämään äänioikeuttaan ja tekemään äänestyskopissa viisaita päätöksiä. Nyt on aika vaatia tulevassa päätöksenteossa paria piirua eläkkeensaajien suuntaan, päättää toiminnanjohtaja Kokko.

Lisätietoja:
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
toiminnanjohtaja Timo Kokko, puh. 050 441 3830