DIGITALWELLS

7.11.2019

DigitalWells

 

Liikkumattomuuden ongelmien kohtaamiseksi ja ratkaisemiseksi on nyt kehitteillä DigitalWells niminen ohjelma. DigitalWells kehittää digitaalisia palveluja, jotka luovat ja ylläpitävät aktiivisuusohjelmia eli saavat ihmisiä liik-kumaan säännöllisesti ja tehokkaasti. Kohderyhmänä on nuoret ikäihmiset (60-75 vuotiaat) ja ohjelman tavoite on vähentää todennäköisyys sille, että aktiivisuusohjelmien käyttäjät saavat vaikeampia sairauksia seniori-iässä (75+ vuotiaina). DigitalWells pyrkii parantamaan ikäihmisten elämänlaatua ja vähentämään ikääntyvän väestön sairaus-kustannuksia.

 

Aktiivisuusohjelma rakennetaan monista eri liikuntamuodoista, jotka yhdistetään toimivaksi viikko-ohjelmaksi. Taustalla ovat monivuotiset tutkimustulokset joilla varmistamme, että viikko-ohjelman systemaattinen läpivienti antaa terveysvaikutuksia lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Digitaalisten palvelujen ja älypuhelimen avulla raken-namme yksilöllisiä aktiivisuusohjelmia (käyttäjä valitsee itsellensä sopivan ohjelman 25 liikuntamuodon jou-kosta). Ohjelman toteutus seurataan viikoittain suojatun tietokannan avulla – käyttäjä saa raportin siitä, miten hän on päässyt tavoitteeseensa. Ensimmäisen vuoden jälkeen tulemme automatisoimaan seurantatietojen keräämisen ja raportoinnin monisensorijärjestelmän avulla.


Hanke pyrkii aktivoimaan 1000 nuorta ikäihmistä vuoden 2019 aikana. EKL:n jäsenille DigitalWells ohjelma on ilmainen ja 700 ensimmäistä vapaaehtoista pääsee mukaan 2019 (ohjelmaa laajennetaan 2020 ja 2021). Ohjelman alkuvaiheen rahoittaa Kela.


EKL:n jäsenyhdistyksille on siis tarjolla 700 paikkaa DigitalWells ohjelmaan. Toivomuksena on, että ka-saan saataisiin noin 25 ryhmää eri puolilta maata ja että kuhunkin ryhmään saataisiin 25 – 30 jäsentä ikä-ryhmästä 60-75 vuotiaat. Yläikäraja ei kuitenkaan ole ehdoton.


Jos yhdistyksenne on kiinnostunut hankkeeseen mukaan lähtemisestä, niin pyydämme ilmoittautumiset sähköisenä liiton tapahtumanhallintajärjestelmän kautta. Ilmoittautumaan pääsee tästä klikkaamalla.


Hankkeen tarkempi esittely löytyy tämän kirjeen mukana tulevasta pdf-esityksestä. Lisätietoja hank-keesta saatte halutessanne Christer Carlssonilta. Hänen yhteystietonsa löytyy tästä alta:


Christer Carlsson
Ohjelman koordinaattori
puh. 0400 520 346
christer.carlsson@abo.fi

Tähän osallistuminen ei maksa mitään, ei tarvitse etsiä tai vaihtaa liikuntamuotojaan, vaan riittää kun tekee sitä liikuntaa mitä on tehnytkin, eli ei tarvitse ostaa kuntosalikortteja ym. Ohjelmaan osallistuvat saavat ilmaiseksi rannekkeen joka mittaa suorituksia ja joka välittää tiedot ohjelman ylläpitäjälle älypuhelimen kautta, josta sitten saa tiedot omasta kunnosta ja sen kehittymisestä.

Nyt on vielä marraskuu aikaa lähteä mukaan. Ilmoittautua voi jarmo.lahtinen@pp.inet.fi